Werkwijze

In telefonisch vooroverleg worden de specifieke wensen van de betrokkene besproken en wordt bezien hoe deze kunnen worden vertaald in een passend muzikaal aanbod.

Omdat het spelen in persoonlijke sfeer mijn uitgangspunt is en het direct contact met de betrokkene voorop staat, speel ik voor de betreffende persoon alleen of desgewenst in het bijzijn van een of een aantal dierbare naasten (maximaal 4 personen).

De invulling van mijn bezoek is flexibel en afhankelijk van de situatie. Zo kan er voordat ik ga spelen eerst even tijd worden genomen om kennis te maken, kunnen er pauzes worden ingelast en kan er naar behoefte worden nagepraat.