Tarieven en betaling

Het standaardtarief is € 250,00 (excl.6% btw) per bezoek, met een maximale duur van 2 uur, in aanwezigheid van betrokkene en naar wens een klein aantal andere personen.
Reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer.
In afwijkende situaties worden andere tarieven toegepast, bijvoorbeeld bij het spelen van een langer programma, eventuele deelname van meerdere musici, de aanwezigheid van een groot aantal toehoorders en de eventuele noodzaak van extra voorbereidingstijd voor het uit te voeren repertoire.
Na mijn bezoek stuur ik een factuur waarvan betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.